Nha Khoa Tân Định - 3 Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, TP. HCM

Nha Khoa Tân Định - 3 Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, TP. HCM

Địa chỉ: 3 Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 0932.678.648

Email: nhamai2012@yahoo.com

Website: nhakhoatandinh.com

CHAT VỚI CHÚNG TÔI